ὅλος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 10:10

Word-form

ὄλβος

Transliteration (Word)

olbos

Transliteration (Etymon)

olbios

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 282

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 503

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ὄλβος παρὰ γὰρ τὸ ὅλος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ β ὄλβος· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν.