κράτος

Validation

No

Last modification

Mon, 10/17/2022 - 16:30

Word-form

κραταιός

Transliteration (Word)

krataios

Transliteration (Etymon)

kratos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De prosodia catholica, Lentz III/1, 129

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.1, Leipzig: Teubner, 1867 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Source

Arcadius

Ref.

De prosodia catholica epitome

Ed.

S. Roussou, Pseudo-Arcadius' Epitome of Herodian's De Prosodia Catholica, Oxford: Oxford University Press, 2018

Quotation

τὰ δὲ παρώνυμα παρ’ οὐδετέρων γινόμενα ὀξύνεται· γῆρας γηραιός, κράτος κραταιός