κέρας

Validation

No

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 13:45

Word-form

κεράσαι

Transliteration (Word)

kerannumi

Transliteration (Etymon)

keras

Author

Athenaeus

Century

2-3 AD

Source

Idem

Ref.

Deipnosophistae 11.51

Ed.

G. Kaibel, Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri xv, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1-2:1887; 3:1890 (repr. 1-2:1965; 3:1966)

Quotation

ὅτι δὲ τοῖς κέρασιν ἔπινον δῆλον ἐκ τοῦ καὶ μέχρι νῦν λέγεσθαι, ὅταν συμμίσγωσι τῷ οἴνῳ τὸ ὕδωρ, κεράσαι φάσκοντες.