μήτηρ

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 10:35

Word-form

μήτρα

Transliteration (Word)

mētra

Transliteration (Etymon)

mētēr

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

idem

Ref.

Gynaeciorum libri iv 1.6.1

Ed.

J. Ilberg, Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum [Corpus medicorum Graecorum 4. Leipzig: Teubner, 1927

Quotation

Ἡ μήτρα καὶ ὑστέρα λέγεται καὶ δελφύς· μήτρα μὲν οὖν, ὅτι μήτηρ ἐστὶ πάντων τῶν ἐξ αὐτῆς γεννωμένων ἐμβρύων, ἢ ὅτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν μητέρας ποιεῖ, κατὰ δέ τινας, ὅτι μέτρον ἔχει χρόνου πρὸς κάθαρσιν καὶ ἀπότεξιν·

μέτρον

Validation

No

Last modification

Mon, 08/22/2022 - 11:10

Word-form

μήτρα

Transliteration (Word)

mētra

Transliteration (Etymon)

metron

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Gynaeciorum libri iv 1.6.1

Ed.

J. Ilberg, Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum [Corpus medicorum Graecorum 4. Leipzig: Teubner, 1927

Quotation

Ἡ μήτρα καὶ ὑστέρα λέγεται καὶ δελφύς· μήτρα μὲν οὖν, ὅτι μήτηρ ἐστὶ πάντων τῶν ἐξ αὐτῆς γεννωμένων ἐμβρύων, ἢ ὅτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν μητέρας ποιεῖ, κατὰ δέ τινας, ὅτι μέτρον ἔχει χρόνου πρὸς κάθαρσιν καὶ ἀπότεξιν·