ὀλοός + φρονέω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὀλοόφρονος

Transliteration (Word)

oloophrōn

Transliteration (Etymon)

oloos + phroneō

Author

Apollonius

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Apollonius, Lexicon Homericum, p. 120, l.17

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833

Quotation

ὀλοόφρονος ὀλέθρια φρονοῦντος. δύναται δὲ καὶ ὀλοόφρων λέγεσθαι ὁ ὑγιεῖς τὰς φρένας ἔχων.

ὅλος + φρονέω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὀλοόφρονος

Transliteration (Word)

oloophrōn

Transliteration (Etymon)

holos + phroneō

Author

Cleanthes

Century

4-3 BC

Reference

Fr. 549

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, Leipzig, Teubner 1905 (1968), I, 549

Source

Scholia in Odysseam

Ref.

Schol. Od. α 52b1 Pontani

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros α—β, Vol. I. Rome:Edizioni di Storia e Letteratura, 2007

Quotation

ὀλοόφρονος] Κλεάνθης δασύνει· τοῦ περὶ τῶν ὅλων φρονοῦντος