πέτομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 11/04/2021 - 19:10

Word-form

πετεινόν

Transliteration (Word)

peteinos

Transliteration (Etymon)

petomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Choeroboscus

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 110

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Πετεινόν. εἰ μὲν διὰ τῆς ΕΙ διφθόγγου γράφεται, παρὰ τὸ τὴν πτέρυγα τείνειν· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐκ τοῦ πετῶ, πετήσω, πετηνὸν, πετεεινόν

πτερόν + τείνω

Validation

No

Last modification

Thu, 11/04/2021 - 19:20

Word-form

πετεινόν

Transliteration (Word)

peteinos

Transliteration (Etymon)

peton + teinō

Author

Pseudo-Athanasius of Alexandria

Source

Idem

Ref.

Liber de definitionibus, MPG 28, p. 544

Ed.

J.-P. Migne, Patrologiae cursus completus (series Graeca) (MPG) 106, Paris: Migne, 1857-1866: 493-785

Quotation

πετεινὸν, τὸ τὴν πτέρυγα τεῖνον