κινέω + ὀδύνη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κίνδυνος

Transliteration (Word)

kindunos

Transliteration (Etymon)

kineō + odunē

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 177

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Κίνδυνος, παρὰ τὸ κινεῖν τὰς ὀδύνας, κινήδυνός τις ὢν, καὶ κίνδυνος

κινέω + δέος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κίνδυνος

Transliteration (Word)

kindunos

Transliteration (Etymon)

kineō + deos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 514

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Κίνδυνος: Κινόδυνός τις ὢν, παρὰ τὸ κινεῖν εἰς ὀδύνην ἢ εἰς δέος. Ἰστέον δὲ ὅτι τὰ εἰς ΥΝ λήγοντα προσθέσει τοῦ ΟΣ κλίνεται· οἷον, Φόρκυν, Φόρκυνος· ἡ γὰρ Φόρκυν αἰτιατικὴ, οἷον, ‘Φόρκυν θ’ Ἱππόθοόν τε’, ἀπὸ τοῦ Φόρκυς Φόρκυος ἐστὶ τὸν Φόρκυν, ὡς βότρυος, τὸν βότρυν. Κίνδυν, κίνδυνος· καὶ μετάγεται ἡ γενικὴ εἰς εὐθεῖαν, καὶ γίνεται ὁ κίνδυνος τοῦ κινδύνου, ὥσπερ ὁ ψὰρ τοῦ ψαρὸς, καὶ ὁ ψάρος τοῦ ψάρου