βάλλω + ὤψ

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἐπιβλέπω

Transliteration (Word)

blepō

Transliteration (Etymon)

ballō + ōps

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 192

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἐπέβλεψεν, ἀπὸ τοῦ ἐπιβλέπω, τοῦτο παρὰ τὸ βάλλειν τοὺς ὦπας