ὑγρός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λυγρόν

Transliteration (Word)

lugros

Transliteration (Etymon)

hugros

Author

Scholia in Aeschylum

Source

Idem

Ref.

Septem contra Thebas 985e

Ed.

O.L. Smith, Scholia Graeca in Aeschylum quae exstant omnia, vols. 1 & 2.2, Leipzig: Teubner, 1:1976; 2.2:1982

Quotation

δίυγρα] χαλεπά, ἐξ οὗ καὶ λυγρόν

λίαν + ὑγρός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λυγρός

Transliteration (Word)

lugros

Transliteration (Etymon)

lian + hugros

Author

Scholia in Hesiodum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Opera et dies524-526

Ed.

A. Pertusi, Scholia vetera in Hesiodi opera et dies, Milan: Società editrice "Vita e pensiero", 1955

Quotation

[…] παρὰ τὸ λυγρὸν τοῦ λευγαλέου ῥηθέντος ὥσπερ καὶ τὸ λυγρὸν αὐτὸ πεποίηται λίαν ὑγρὸν ὄν