πίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φίλος

Transliteration (Word)

philos

Transliteration (Etymon)

pinō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, phi 2

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

φίλος (Β 56): […] εἴρηται δὲ παρὰ τὸ πίνω· ἀπὸ γὰρ συμποσίων ⸤εἰώθασιν⸥ οἱ φίλοι γ⸤ίνεσθαι⸥.

onomatopoeic

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φίλος

Transliteration (Word)

philos

Transliteration (Etymon)

phi

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 794

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Φίλος: Ἀπὸ τοῦ γινομένου κατὰ τὸ φιλεῖν ἤχου· ἢ παρὰ τὸ πίνω· ἀπὸ γὰρ συμποσίων εἰώθασιν οἱ φίλοι γίνεσθαι