καλῶς + ἀμάω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κάλαμος

Transliteration (Word)

kalamos

Transliteration (Etymon)

kalōs + amaō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, kappa, p. 294

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κάλαμος, διὰ τὸ καλῶς ἁμᾷσθαι

κοῖλος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κάλαμος

Transliteration (Word)

kalamos

Transliteration (Etymon)

koilos

Author

Theophrastus

Century

4-3 BC

Source

Idem

Ref.

Historia plantarum 8.3.2

Ed.

S. Amigues, Théophraste. Recherches sur les plantes, vol. 1-5, Paris: Les Belles Lettres

Quotation

Πάλιν ὁ καυλὸς τῶν μὲν γονατώδης καὶ κοῖλος—διὸ καὶ καλεῖται κάλαμος—, […]