μέλι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βλίττειν

Transliteration (Word)

blittō

Transliteration (Etymon)

meli

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

beta 148

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βλίττειν· ἀφαιρεῖν τὸ μέλι ἀπὸ τῶν κηρίων, ἐκπιέζειν καὶ θλίβειν· ... παρὰ τὸ μέλι μελίζω καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπῇ τοῦ μ εἰς τὸ β διὰ τὴν ἀσυνταξίαν βλίζω καὶ Ἀττικῶς βλίττω