λώβη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λοβός

Transliteration (Word)

lobos

Transliteration (Etymon)

lōbē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λοβός. τὸ κάτω τῶν ὤτων, ὡς λέγει Σωρανὸς, ἐπειδὴ μαρτυρόμενοι τινὶ, λαμβανόμεθα αὐτῶν. οἱ δὲ, ὅτι λωβώμενοι τινὰς, ἄποκ.

λαμβάνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λοβός

Transliteration (Word)

lobos

Transliteration (Etymon)

lambanō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum (, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λοβός. τὸ κάτω τῶν ὤτων, ὡς λέγει Σωρανὸς, ἐπειδὴ μαρτυρόμενοι τινὶ, λαμβανόμεθα αὐτῶν. οἱ δὲ, ὅτι λωβώμενοι τινὰς, ἄποκ