ῥοώδης

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ῥόδον

Transliteration (Word)

rhodon

Transliteration (Etymon)

rhoōdēs

Author

Scholia in Theocritum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Theocritum (vetera) 5.93a

Ed.

K. Wendel, Scholia in Theocritum vetera, Leipzig: Teubner, 1914

Quotation

ῥόδον παρὰ τὸ θᾶττον ἀπορρεῖν· ῥοῶδες γάρ ἐστιν ἤτοι συντόμως φθειρόμενον. ἢ <ἀπὸ τοῦ ῥεῖν> ἀπ’ αὐτοῦ τὴν ὀδμὴν ἢ ἀπὸ τοῦ ὄζω

ὄζω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ῥόδον

Transliteration (Word)

rhodon

Transliteration (Etymon)

ozō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, rho, p. 140

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ῥόδον. τὸ ἄνθος. παρὰ τὸ ὄζω ὄδον ἐστὶ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ, ῥόδον. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν Ἐπιμερισμοῖς

ῥέω + ὀδωδή

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ῥόδον

Transliteration (Word)

rhodon

Transliteration (Etymon)

rheō + odōdē

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 648a

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)