δειλός

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

δειλία

Transliteration (Word)

deilia

Transliteration (Etymon)

deilos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 3, 232

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ «δειλός», ὁ δεδιὼς τὰς ἴλας, ὁ καὶ φύξηλις, ἐξ οὗ καὶ ἡ δειλία καὶ τὸ δειλαίνεσθαι, παρὰ τοῖς μεθ’ Ὅμηρον μάλιστα ἐπλεόνασεν

δέος + λίαν

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 11:41

Word-form

δειλία

Transliteration (Word)

deilia

Transliteration (Etymon)

deos + lian

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Id.

Ref.

p. 177

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

δειλία· ἐκ τοῦ δέους λίαν

δέω + λίαν

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 11:30

Word-form

δειλία

Transliteration (Word)

deilia

Transliteration (Etymon)

deō + lian

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

Cratylus 415c2-5

Ed.

Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903