φέρω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 11:39

Word-form

οἶτος

Transliteration (Word)

oitos

Transliteration (Etymon)

ferō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οἶτος. ὁ θάνατος. παρὰ τὸ οἲ καὶ οἴμοι τοῦ στεναγμοῦ. παρὸ καὶ τὸν μόχθον δηλοῖ. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τοῖς Ἐπιμερισμοῖς λέγει, παρὰ τὸ οἴω, οὗ ὁ μέλλων οἴσω, τὸ δηλοῦν τὸ φέρω. ὁ πάντας ἀποφέρων θάνατος.

οἴ

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

οἶτος

Transliteration (Word)

oitos

Transliteration (Etymon)

oi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οἶτος. ὁ θάνατος. παρὰ τὸ οἲ καὶ οἴμοι τοῦ στεναγμοῦ. παρὸ καὶ τὸν μόχθον δηλοῖ. ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς ἐν τοῖς Ἐπιμερισμοῖς λέγει, παρὰ τὸ οἴω, οὗ ὁ μέλλων οἴσω, τὸ δηλοῦν τὸ φέρω. ὁ πάντας ἀποφέρων θάνατος.