ὀνίνημι

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὄνειρος

Transliteration (Word)

oneiros

Transliteration (Etymon)

oninēmi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 121

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὄναρ ὄνειρος· [...] ἀπὸ τοῦ ὀνίσκειν, ὅ ἐστιν ὠφελεῖν. ἀρσενικῶς δὲ ὄνειρος ἢ παρὰ τοῦτο ἢ παρὰ τὸ τὸ ὂν εἴρειν, τουτέστι τὸ ὑπάρχον λέγειν.

εἰμί + εἴρω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 12:39

Word-form

ὄνειρος

Transliteration (Word)

oneiros

Transliteration (Etymon)

eimi + eirō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 121

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὄναρ ὄνειρος· [...] ἀπὸ τοῦ ὀνίσκειν, ὅ ἐστιν ὠφελεῖν. ἀρσενικῶς δὲ ὄνειρος ἢ παρὰ τοῦτο ἢ παρὰ τὸ τὸ ὂν εἴρειν, τουτέστι τὸ ὑπάρχον λέγειν.

νόος

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὄνειρος

Transliteration (Word)

oneiros

Transliteration (Etymon)

noos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄνειρος. ἤτοι παρὰ τὴν ὄνησιν, ἢ οἷον παρὰ τὸ ὀνῶ ὄνειρος, ὡς παρὰ τὸ πέπω πέπειρος, ἢ παρὰ τὸ εἴρειν καὶ λέγειν, ἢ κατὰ μετάθεσιν τοῦ ο. νοηρός τις ὤν.