βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/02/2021 - 10:59

Word-form

βάλλω

Transliteration (Word)

belonē

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Etym.  Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1407

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

ἔνθεν καὶ αὖος αὐόνη, ὡς ἔχω ἐχόνη καὶ ἀμπεχόνη καὶ πείρω περόνη καὶ βάλλω βελόνη 

βάλλω + ὅλος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/02/2021 - 11:22

Word-form

βελόνη

Transliteration (Word)

belonē

Transliteration (Etymon)

ballō + holos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 267

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Βελόνη· παρὰ τὸ ὅλη βάλλεσθαι.

βέλος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/02/2021 - 10:39

Word-form

βελόνη

Transliteration (Word)

belonē

Transliteration (Etymon)

belos

Author

Etym.  Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 92

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Βελόνη· παρὰ τὸ βέλος καὶ † τῆς τούτου ὀξύτητος †