δεύω

Validation

Yes

Word-form

Δεύς

Transliteration (Word)

Zeus

Transliteration (Etymon)

deuō

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

Id.

Ref.

De natura deorum 3.10-11

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

Παρὰ δέ τισι καὶ Δεὺς λέγεται, τάχα ἀπὸ τοῦ δεύειν τὴν γῆν ἢ μεταδιδόναι τοῖς ζῶσι ζωτικῆς ἰκμάδος

διά

Validation

Yes

Word-form

Δία

Transliteration (Word)

Zeus

Transliteration (Etymon)

dia

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 1063

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Ioannes Lydus

Ref.

De mensibus 4.48

Ed.

Röther, De mensibus que existant Excerpta; Leipzig, Teubner 1827

Quotation

Κράτης δὲ ἀπὸ τοῦ διαίνειν, τουτέστι πιαίνειν τὴν Γῆν βούλεται ὀνομασθῆναι τὸν Δία, τὸν εἰς πάντα διήκοντα· Ποσειδώνιος τὸν Δία τὸν πάντα διοικοῦντα· Χρύσιππος δὲ διὰ τὸ δι’ αὐτὸν εἶναι τὰ πάντα

ζέω

Validation

Yes

Word-form

Ζεύς

Transliteration (Word)

Zeus

Transliteration (Etymon)

zeō

Author

Empedocles

Century

5 BC

Reference

fr. 33, 7

Edition

H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, (6th ed.), Berlin, 1951

Source

Stobaeus

Ref.

Anthologium 1, 10, 11b1

Ed.

T. Gaisford, Joannis Stobaei Florilegium, 1823

Quotation

Ἐμπεδοκλῆς Δία μὲν λέγει τὴν ζέσιν ‹καὶ› τὸν αἰθέρα