αἴγλη

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:07

Word-form

ἀγλαά

Transliteration (Word)

aglaos

Transliteration (Etymon)

aiglē

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 4

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀγλαά καλά, παρὰ τὴν αἴγλην τὰ λαμπρά, ἢ κατὰ μετάθεσιν ἀγλαά, ἐφ’ οἷς ἄν τις ἀγαλθείη

ἀγάλλω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:09

Word-form

ἀγλαά

Transliteration (Word)

aglaos

Transliteration (Etymon)

agallō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 4

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀγλαά καλά, παρὰ τὴν αἴγλην τὰ λαμπρά, ἢ κατὰ μετάθεσιν ἀγλαά, ἐφ’ οἷς ἄν τις ἀγαλθείη

ἄγαν + ἅλλομαι

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 16:09

Word-form

ἀγλαά

Transliteration (Word)

aglaos

Transliteration (Etymon)

agan + allomai

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 11

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

ἀγλαά: Τὰ λαμπρὰ, παρὰ τὴν αἴγλην, ὅ ἐστι τὴν λαμπρότητα, ἐφ’ οἷς τις ἀγάλλεται· ἢ παρὰ τὸ ἄγαν ἅλλεσθαι, ἀγαλαὰ, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἀγλαά