ἀ- + ζάω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:39

Word-form

ἄζω

Transliteration (Word)

azō

Transliteration (Etymon)

a- + zaō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 468

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Arcadius

Ref.

De prosodia catholica epitome

Ed.

S. Roussou, Pseudo-Arcadius' Epitome of Herodian's De Prosodia Catholica, Oxford: Oxford University Press, 2018

Quotation

(Lentz) πρόσκειται «μετὰ προθέσεως» διὰ τὸ ἄζω τὸ ξηραίνω. τοῦτο γὰρ ἀπὸ τοῦ α στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ ζῶ