ζα- + ἄω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 16:06

Word-form

ζάω

Transliteration (Word)

zaō

Transliteration (Etymon)

za- + aō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος p. 6

Ed.

J. La Roche, Παρεκβολαὶ τοῦ μεγάλου ῥήματος ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ [Programm Akad. Gymn. Vienna. 1863]

Quotation

παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ζα συλλαβῆς γίνεται ζάω, οἷον πάνυ πνέω, τὸ δεύτερον ζάεις καὶ κατὰ κρᾶσιν Δωρικὴν τοῦ α καὶ ε εἰς η μακρὸν ζῇς

ζέω

Validation

No

Word-form

ζῆν

Transliteration (Word)

zaō

Transliteration (Etymon)

zeō

Author

Hippon

Century

5 BC

Reference

Fr. 10

Edition

H. Diels and W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, 6th edn., Berlin: Weidmann, 1951

Source

J. Philoponus

Ref.

In Aristotelis libros de anima commentaria vol. 15, p. 92

Ed.

M. Hayduck, Ioannis Philoponi in Aristotelis de anima libros commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 15. Berlin: Reimer, 1897

Quotation

θάτερον τῶν ἐναντίων τίθεται Ἵ<ππων> καὶ Ἡράκλειτος, ὁ μὲν τὸ θερμόν· πῦρ γὰρ τὴν ἀρχὴν εἶναι· ὁ δὲ τὸ ψυχρόν, ὕδωρ τιθέμενος τὴν ἀρχήν. ἑκάτερος οὖν τούτων, φησί, καὶ ἐτυμολογεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ τῆς ψυχῆς ὄνομα πρὸς τὴν οἰκείαν δόξαν, ὁ μὲν λέγων διὰ τοῦτο ζῆν λέγεσθαι τὰ ἔμψυχα παρὰ τὸ ζεῖν, τοῦτο δὲ τοῦ θερμοῦ, ὁ δὲ ψυχὴν κεκλῆσθαι ἐκ τοῦ ψυχροῦ, ὅθεν ἔχει τὸ εἶναι, παρὰ τὸ αἰτίαν ἡμῖν γενέσθαι τῆς διὰ τῆς ἀναπνοῆς ψύξεως