μωλύω

Validation

No

Word-form

μῶλυ

Transliteration (Word)

mōlu

Transliteration (Etymon)

mōluō

Author

Cleanthes

Century

4-3 BC

Reference

Fragment 526

Edition

SVF, I, Cleanthis testimonia et fragmenta

Source

Apollonios Soph.

Ref.

Lexicon Homericum, p.114, l.24

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833 (repr. Hildesheim: Olms, 1967)

Quotation

μῶλυ φυτὸν ἀλεξιφάρμακον. [...] Κλεάνθης δὲ ὁ φιλόσοφος ἀλληγορικῶς φησὶ δηλοῦσθαι τὸν λόγον, δι’ οὗ μωλύονται αἱ ὁρμαὶ καὶ τὰ πάθη.