ἀ- + χέω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 15:03

Word-form

ἦχος

Transliteration (Word)

ēkhos

Transliteration (Etymon)

a- + kheō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 144

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἦχος παρὰ τὸ χέω, μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ Α, ἄχος, καὶ τροπῇ τοῦ Α εἰς Η, ἦχος

αὔω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/01/2022 - 01:01

Word-form

ἦχος

Transliteration (Word)

ēkhos

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 440

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Ἦχος: Παρὰ τὸ χέω, μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α, ἄχος καὶ ἦχος, ἡ εἰς ἀέρα χεομένη φωνή· ἢ παρὰ τὸ αὔω· τὰ γὰρ ξηρὰ ἠχεῖ