κείρω

Validation

Yes

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

keirō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD ?

Source

Id.

Ref.

Il. 1.36b2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

κόμη παρὰ τὸ κείρω, κόρη, τροπῇ τοῦ ρ εἰς μ, κόμη · ἢ παρὰ τὸ κόσμον αὐτὴν εἶναι τοῦ σώματος

κόσμος

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/29/2021 - 08:54

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

kosmos

Author

D Scholia

Century

1 AD

Source

Id.

Ref.

D Scholia Il. 1.197

Ed.

H. Van Thiel, Scholia D in Iliadem, online edition 2014

Quotation

Κόμης. Τῆς τριχώσεως. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ κόσμον εἶναι τοῦ σώματος

κομέω

Validation

Yes

Word-form

κόμη

Transliteration (Word)

komē

Transliteration (Etymon)

komeō

Author

Hesychius

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, kappa 3440

Ed.

Latte, Hesychii alexandrini lexicon, vol. 2, Copenhague 1966

Quotation

κομεῖν. ἐπιμελεῖσθαι, θεραπεύειν. ὅθεν καὶ κόμη καὶ ἱπποκόμος