λεῖος

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

leios

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

ἑλεῖν

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

helein

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

λίαν

Validation

No

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

lian

Author

A scholion Il. 15.275

Century

before 6 AD

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 15.275b

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

λίς: παρὰ τὸ λιαρόν, ἢ τὸ ἑλεῖν, ἢ τὸ λεῖον· λεῖος γὰρ ὅλος πλὴν τῆς χαίτης. ἢ παρὰ τὸ λίαν φθείρειν. A b (BCE3)T 

λιαρός

Validation

No

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 10:46

Word-form

λίς

Transliteration (Word)

lis

Transliteration (Etymon)

liaros

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λὶς, ὁ λέων. παρὰ τὸ λιαρόν. ἔνθερμον γὰρ τὸ ζῶον