σελίς

Validation

Yes

Word-form

σέλλα

Transliteration (Word)

sella

Transliteration (Etymon)

selis

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 52

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ἔρεισμα γίνεται κατὰ συγκοπὴν ἕ<ρ>μα (σημαίνει δὲ τὸ στήριγμα), οὕτως ἐστὶ σελίς καὶ σημαίνει τὴν καθέδραν (ἐξ αὐτοῦ σέλλα), ἡ γενικὴ σελ{λ}ίδος καὶ ἐξ αὐτοῦ ῥῆμα σελίζω καὶ κατὰ παραγωγὴν σέλισμα καὶ συγκοπῇ σέλμα

σέλμα

Validation

Yes

Word-form

σέλλα

Transliteration (Word)

sella

Transliteration (Etymon)

selma

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 398

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

Γίνεται παρὰ τὸ ἕω, τὸ κάθημαι, ἕημι, ἕεμαι, ἕμα· πλεονασμῷ τοῦ λ, ἕλμα· καὶ προσθέσει τοῦ σ, σέλμα· ἐξ οὗ καὶ σέλλα, καὶ σελλίον