χέω

Validation

Yes

Word-form

χαίρω

Transliteration (Word)

khairō

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 198

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, chi, p. 164

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Χαίρω. παρὰ τὸ χέω, οὗ συναλοιφὴ χῶ, καὶ παράγωγον χαίρω. τὸ διακεχυμένην καὶ ἡδομένην ἔχειν τὴν ψυχήν