ἅλς

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/26/2021 - 10:20

Word-form

ἅλιος

Transliteration (Word)

halios

Transliteration (Etymon)

hals

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 540

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Scholia vetera in Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 4.26a

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), vols. 1-5, 7, Berlin: De Gruyter, 1969-1988

Quotation

δασύνεται τὸ ἅλς καὶ τὰ παρ’ αὐτό, ἅλιος παρὰ τὴν ἁλός γενικὴν κτητικῶς μετήχθη. σημαντικὸν δέ ἐστι τοῦ ματαίου, ἐπεὶ οὐκ εὔχρηστον εἰς πόσιν τὸ θαλάσσιον ὕδωρ, τὸ γοῦν ἐναντίον πότιμον καὶ ποταμός λέγεται (Lentz ποιητικῶς μετενεχθέν).