αἶψα

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:05

Word-form

αἰψηρός

Transliteration (Word)

aipsēros

Transliteration (Etymon)

aipsa

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 17

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

παρὰ δὲ τὸ αἶψα ‘αἰψηρὰ δὲ γούνατ’ ἐνώμα’ (Il. 10.358) ἀντὶ τοῦ ταχέα

ψαίρω

Validation

Yes

Word-form

αἰψηρός

Transliteration (Word)

aipsēros

Transliteration (Etymon)

psairō

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

alpha iota 394

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Αἰψηρήν: ἀντὶ τοῦ αἰψηρῶς, ταχέως. ‘λῦσαν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν’ (Il. 19.276). οὐκ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. καὶ αἰψηρός, ὁ ταχύς. ἀπὸ τοῦ ψαίρειν, ὃ σημαίνει τὸ ταχύνειν.