λείπω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 10:38

Word-form

λεπτός

Transliteration (Word)

leptos

Transliteration (Etymon)

leipō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 66

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]: 29-53

Quotation

Λεπτός· παρὰ τὸ λείπω λεπτός· ὁ λείπων καὶ ὁ ἐνδέων. ἢ λέπω λεπτὸς ὁ ἐξελεπισμένος. ⸤ἢ παρὰ τὸ λέπος· τοῦτο παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπίζω, ὁ μέλλων λέψω, ὁ παθητικὸς παρακείμενος λέλεμμαι λέλεψαι λέλεπται λεπτός.⸥

λέπω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 10:39

Word-form

λεπτός

Transliteration (Word)

leptos

Transliteration (Etymon)

lepō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 422

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 24

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

ἄκατος· μικρὸν πλοῖον. ἐκ τοῦ ἄγω ἄξω ἀκτὸς καὶ ἄκατος, ὡς ἀπὸ τοῦ λέπω λεπτός