ἐράω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 11:05

Word-form

γέρας

Transliteration (Word)

geras

Transliteration (Etymon)

eraō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, gamma 26

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

γέρων […] ἢ παρὰ τὸ ἐρῶ ἐρᾷς καὶ γέρας (πᾶς γὰρ γέρατος ἐπιθυμεῖ)

γῆρας

Validation

Yes

Word-form

γέρας

Transliteration (Word)

geras

Transliteration (Etymon)

gēras

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 41

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γέρας, ἡ τιμὴ, παρὰ τὸ γῆρας τὸ τίμιον, τροπῇ τοῦ η εἰς ε