μέλω

Validation

Yes

Word-form

μελιταῖα

Transliteration (Word)

melitaios

Transliteration (Etymon)

melō

Author

Lexicon αἱμωδεῖν

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon αἱμωδεῖν, Mu 6, p. 954 (Dyck)

Ed.

A.R. Dyck,Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995

Quotation

Μελιταῖα κυνίδια: μικρά, παρὰ τὸ μέλ[λ]ω, τὸ φροντίζω· τὰ ἐπιμελείας χρείαν ἔχοντα