ἐρέφω

Validation

Yes

Word-form

ὄρφνη

Transliteration (Word)

orphnē

Transliteration (Etymon)

erephō

Author

Philoxenus

Century

1 B.C.

Reference

fr. 231

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 122

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

ὄρφνη· παρὰ τὸ ἐρέφω, ὅ ἐστι σκέπω, γίνεται ὀροφή, πλεονασμῷ τοῦ ν ὀροφνὴ καὶ συγκοπῇ ὄρφνη, ἡ σκέπουσα τὸ φῶς. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ ἀναδιπλασιασμοῦ