ἀσκέω

Validation

Yes

Word-form

διδάσκω

Transliteration (Word)

didaskō

Transliteration (Etymon)

askeō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 160

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 272

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἡρωδιανὸς δὲ λέγει ὅτι Χρύσιππος φησὶ παρὰ τὸ ἀσκεῖν τὸ σημαῖνον τὸ διδάσκειν τι· ἀσκῶ, διάσκω· καὶ ἐπενθέσει τοῦ δ διδάσκω

*δάω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/15/2021 - 15:00

Word-form

διδάσκω

Transliteration (Word)

didaskō

Transliteration (Etymon)

*daō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 178

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 272

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

διδάσκω: δαίω τὸ ἐπίσταμαι. ὁ μέλλων δαίσω. πλεονασμῷ τοῦ κ δαίσκω ὡς μεθύσω μεθύσκω καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν διδαίσκω ὡς τρώσω τρώσκω καὶ τιτρώσκω καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι διδάσκω