ἀ- + ὕω

Validation

Yes

Word-form

αὕω

Transliteration (Word)

hauō

Transliteration (Etymon)

a- + huō

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Reference

Rhematikon

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 2

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Αὖος, ὁ ξηρός, ἀπὸ τοῦ ὕω· ἀΰω, ἄϋος, καὶ κατὰ συναίρεσιν αὖος, ὁ μὴ ὑγρός· οὕτως Ἀπολλώνιος ἐν τῷ Ῥηματικῷ