λεύσσω

Validation

Yes

Word-form

λευκός

Transliteration (Word)

leukos

Transliteration (Etymon)

leussō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum lambda 76

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum, Copenhagen, 1969]

Quotation

Λευκός· παρὰ τὸ λεύσσω τὸ βλέπω, ὁ διαφανὴς καὶ λαμπρός