λεύσσω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:40

Word-form

λευκός

Transliteration (Word)

leukos

Transliteration (Etymon)

leussō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 76

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum, Copenhagen, 1969]

Quotation

Λευκός· παρὰ τὸ λεύσσω τὸ βλέπω, ὁ διαφανὴς καὶ λαμπρός

εὖ + ἔχω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

λευκός

Transliteration (Word)

leukos

Transliteration (Etymon)

eu + ekhō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, lambda, p. 366

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

 
Λευκὸν, παρὰ τὸ τηρεῖσθαι τὸ εὖ ἤγουν τὸ καλὸν, τουτ᾽ ἔστι τὸ φῶς αὐτό.