μή + λάω

Validation

Yes

Word-form

μέλαν

Transliteration (Word)

melas

Transliteration (Etymon)

mē + laō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, mu, p. 105

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Μέλαν. παρὰ τὸ μὴ, καὶ τὸ λάον, τὸ μὴ βλέπον, ἢ τὸ μὴ βλεπόμενον. λάειν γὰρ τὸ [μὴ] βλέπειν. ὅθεν <ἀ>λαὸς ὁ τυφλός