αἴθω

Validation

Yes

Word-form

ἀστήρ

Transliteration (Word)

astēr

Transliteration (Etymon)

aithō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini Canones isagogicos de flexione nominum, p. 298

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 4.1, Leipzig: Teubner, 1894 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ αἴθω γίνεται ἀθήρ καὶ ἀτήρ καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ ς ἀστήρ ἀστέρος, οἱονεὶ ὁ καυστικὸς καὶ διαφανὴς καὶ λαμπρός

ἀ- + ἵστημι

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

ἀστήρ

Transliteration (Word)

astēr

Transliteration (Etymon)

a- + histēmi

Author

Manetho

Century

3 AD

Source

idem

Ref.

Apotelesmatica 4.144

Ed.

H. Köchly, Poetae bucolici et didactici, Paris: Didot, 1862

Quotation

ἢν δὲ Σεληναίης ἑλικοδρόμος ἄστατος ἀστὴρ / Ἑρμείαν σύμφωνον ἔχῃ κατὰ κόσμου ἀταρπόν…

στηρίζω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 18:30

Word-form

ἄστρα

Transliteration (Word)

astēr

Transliteration (Etymon)

stērizō

Author

Aratus

Century

4-3 BC

Source

Idem

Ref.

Phaenomena 1.10-11

Ed.

J.-M. Martin, Arati phaenomena, Florence: La Nuova Italia Editrice, 1956

Quotation

Αὐτὸς γὰρ τά γε σήματ’ ἐν οὐρανῷ ἐστήριξεν / ἄστρα διακρίνας