νεαρός + θήγειν

Validation

Yes

Word-form

νάρθηξ

Transliteration (Word)

narthēx

Transliteration (Etymon)

nearos + thēgein

Author

Scholia vetera in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Schol. vet. in Orestem 1492

Ed.

Schwartz, Scholia in Euripidem, Berlin, 1887 (repr. 1966)

Quotation

Νάρθηξ γοῦν ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ τοὺς νεαροὺς θήγειν, ἤτοι τοὺς νέους παῖδας ἀκονᾶν καὶ παρορμᾶν πρὸς τὰ μαθήματα

νέρθεν

Validation

Yes

Word-form

νάρθηξ

Transliteration (Word)

narthēx

Transliteration (Etymon)

nerthen

Author

Etym. parvum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. parvum, nu, 4

Ed.

R. Pintaudi, Etym. parvum, Milan, 1973

Quotation

Νάρθηξ· παρὰ τὸ νέρθεν τοὺ ἀμβῶνος εἶναι