βραχύς + κίω

Validation

Yes

Word-form

βραχίων

Transliteration (Word)

brakhiōn

Transliteration (Etymon)

brakhus + kiō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum beta p. 285

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Βραχίων <Ps. 9, 36>· παρὰ τὸ βραχύς καὶ τὸ κίω ῥῆμα· ὁ βραχύτερος τῶν λοιπῶν μερῶν τοῦ σώματος

βραχύς + κίων

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

βραχίων

Transliteration (Word)

brakhiōn

Transliteration (Etymon)

brakhus + kiōn

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 34

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βραχίονες, οἷον βραχυκίονες· βραχύτεραι γὰρ τοῦ λοιποῦ μέρους τῶν χειρῶν τοῦ πήχεως

βραχύς

Validation

Yes

Word-form

βραχίων

Transliteration (Word)

brakhiōn

Transliteration (Etymon)

brakhus

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, beta 242

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βραχίων (Soran. fr. 28 Scheele)· εἴρηται, ὅτι βραχύτερός ἐστι τοῦ λοιποῦ μέρους τῶν χειρῶν