αὐλός

Validation

Yes

Word-form

καυλός

Transliteration (Word)

kaulos

Transliteration (Etymon)

aulos

Author

Meletius

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

De natura hominis, p. 112

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

καυλὸς δὲ, ὡς ἐπίμηκες· πᾶν γὰρ ἐπίμηκες αὐλός· προσθέσει οὖν τοῦ κ, καυλός