βύω

Validation

Yes

Word-form

βιβλίον

Transliteration (Word)

biblos

Transliteration (Etymon)

buō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 143

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βιβλίον· παρὰ τὸ βύω, τὸ ἀσφαλίζω, ἢ παρὰ τὸ τοὺς βίους βάλλεσθαι ἐν αὐτῷ. 

βίος + βάλλω

Validation

Yes

Word-form

βίβλος

Transliteration (Word)

biblos

Transliteration (Etymon)

bios + ballō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456), 51

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi 'excerpta' dall' Etimologico di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Βίβλος: διὰ τὸ τοὺς βίους βάλλεσθαι ἐν αὐτῇ ... ἢ διὰ τὸ βαβαί ἢ διὰ τὸ βέβαιον

βέβαιος

Validation

Yes

Word-form

βίβλος

Transliteration (Word)

biblos

Transliteration (Etymon)

bebaios

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456), 51

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' Etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Βίβλος: διὰ τὸ τοὺς βίους βάλλεσθαι ἐν αὐτῇ ... ἢ διὰ τὸ βαβαί ἢ διὰ τὸ βέβαιον