ἄημι

Validation

Yes

Word-form

ἄελλα

Transliteration (Word)

aella

Transliteration (Etymon)

aēmi

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 9

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἄελλα ἡ τοῦ ἀνέμου συστροφή, ἀπὸ τοῦ ἄειν, ὅ ἐστι πνέειν. καὶ ὁ κονιορτὸς ἀελλώδης, ἀελλής, οἷον ἄν τις ἀπὸ τῶν ἀελλῶν γένοιτο· “ὣς ὅτι τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὤρνυτ’ ἀελλής (Il. 3.13)” καὶ “ἀελλόπιος Ἶρις” ἡ ταχύπους

ἀ- + εἰλέω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 14:30

Word-form

ἄελλα

Transliteration (Word)

aella

Transliteration (Etymon)

a- + eileō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 5

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄελλα, ἡ ἄγαν εἰλοῦσα. ἢ παρὰ τὸ ἄω τὸ πνέω· ἀφ’ οὗ τὸ ἄημι καὶ μετοχικὸν ἀέντες, ἀέσω, οὖν ἄελα, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ, ἄελλα

ἄημι + εἰλέω

Validation

Yes

Word-form

ἀέλλης

Transliteration (Word)

aella

Transliteration (Etymon)

aēmi + eileō

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum liber I, section 12

Ed.

A.R. Sodano, Porphyrii quaestionum Homericarum liber I, Naples: Giannini, 1970

Quotation

αἰόλον […] γενόμενον ἀπὸ τῆς ἀέλλης, ἥτις ἀπὸ τοῦ ἄειν καὶ εἱλεῖν πεποίηται, ὡς αὐτὸ⸢ς⸣ ἐξηγήσατο εἰπών· «ὅν περ ἄελλαι / χειμέριαι εἰλέωσιν» (Il. 2.293-294), ἤτοι εἱλῶσιν