κελαινός + νείφω

Validation

Yes

Word-form

κελαινεφέϊ

Transliteration (Word)

kelainephēs

Transliteration (Etymon)

kelainos + neiphō

Author

A Scholion Il. 1.397

Century

before 4 AD

Source

Idem

Ref.

A Scholion Il. 1.397

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

κελαινεφέϊ: παρὰ τὸ μελαίνοντα τὸν ἀέρα νείφειν αὐτόν

κελαινός

Validation

Yes

Word-form

κελαινεφές

Transliteration (Word)

kelainephēs

Transliteration (Etymon)

kelainos

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 149

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae Lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

(s.v. τανύηκες) ὥϲπερ ἐπὶ μὲν τοῦ ‘κύδιστε μέγιστε κελαινεφές’ σύνθετον ἀποδεδώκαμεν τὸ ὄνομα, ἐπὶ δὲ τοῦ ‘κελαινεφὲς αἷμα’ παραγωγόν

 

κελαινός + νέφος

Validation

Yes

Word-form

κελαινεφής

Transliteration (Word)

kelainephēs

Transliteration (Etymon)

kelainos + nephos

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 149

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

(s.v. τανύηκες) ὥσπερ ἐπὶ μὲν τοῦ ‘κύδιστε μέγιστε κελαινεφές’ σύνθετον ἀποδεδώκαμεν τὸ ὄνομα, ἐπὶ δὲ τοῦ ‘κελαινεφὲς αἷμα’ παραγωγόν

κελαινός + φάω

Validation

Yes

Word-form

κελαινεφής

Transliteration (Word)

kelainephēs

Transliteration (Etymon)

kelainos + phaō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathōn, Lentz III/2, p. 324

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 259

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford 1848

Quotation

οὕτως ἐκ τοῦ κελαίνω τὸ μελαίνω καὶ τὸ νέφος γίνεται κελαινεφής κατὰ συγκοπὴν ὡς τανύω τανύπεπλος. ἐπὶ δὲ τοῦ αἵματος ἐκ τοῦ φῶ τὸ φαίνω καὶ τοῦ κελαινόν γίνεται κελαινοφής κελαινεφής ὡς ἐπὶ τοῦ θηροφόνα θηρεφόνα· καὶ δῆλον ὅτι οὐ συγκοπή. οὕτως Ἡρωδιανός