κουφότης

Validation

Yes

Word-form

κέπφον

Transliteration (Word)

kepphos

Transliteration (Etymon)

kouphotēs

Author

Dionysius Periegetes?

Century

2 AD?

Source

Ps-Denys

Ref.

Ixeuticon 2.11

Ed.

A. Garzya, Dionysii Ixeuticon seu de Aucupio libri tres, Leipzig, 1963

Quotation

κέπφον δ' ἕτερον ὄρνεον ἐκ τῆς κουφότητος οἱ ἁλιεῖς ὀνομάζουσιν