νη- + φάος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 17:00

Word-form

νέφος

Transliteration (Word)

nephos

Transliteration (Etymon)

nē- + phaos

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

fr. 430

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Plutarchus

Ref.

De Primo frigido, Mor. 948e11

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 5.3, 2nd ed., Leipzig: Teubner, 1960: 90-114

νείφω

Validation

Yes

Word-form

νέφος

Transliteration (Word)

nephos

Transliteration (Etymon)

neiphō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 551

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu p. 108

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

νέφος· ... ἢ παρὰ τὸ νείφω, τὸ βρέχω. οὕτω Φιλόξενος