αὔω

Validation

Yes

Word-form

αὐλή

Transliteration (Word)

aulē

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 135

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842:

Quotation

αὐλίζω, ἐκ τοῦ αὐλή· τοῦτο παρὰ τὸ αὔω, τὸ λάμπω, αὐὴ καὶ αὐλή

αὔω + λεῖος

Validation

No

Word-form

αὐλή

Transliteration (Word)

aulē

Transliteration (Etymon)

auō + leios

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 183

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

αὐλή, παρὰ τὸ αὔω, τὸ λάμπω καὶ τὸ λεῖον, καὶ ἀπὸ τοῦ λεία οὖσα λάμπειν

ἄημι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 15:44

Word-form

αὐλή

Transliteration (Word)

aulē

Transliteration (Etymon)

aēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 454

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha p. 20

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

αὐλή· ἄω, τὸ πνέω, οὗ ὁ μέλλων ἄσω, ὡς ἀπὸ βαρυτόνου· πλεονασμῷ τοῦ υ αὔσω, ὄνομα ῥηματικὸν αὐλή