κέλλω + νη-

Validation

Yes

Word-form

χελώνη

Transliteration (Word)

khelōnē

Transliteration (Etymon)

kellō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, khi p. 164

Ed.

F.W.Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Χελώνη. κατὰ στέρησιν τοῦ κέλλειν, ὅ ἐστι κινεῖσθαι. τὸ γὰρ ν στερητικόν. νωθὲς δὲ τὸ ζῶον.