ἀρά

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:38

Word-form

ἀρώματα

Transliteration (Word)

arōma

Transliteration (Etymon)

ara

Author

Apollonius Soph.

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 41

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀρητήρ ὁ ἱερεύς, ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ τῶν θυόντων τὰς εὐχὰς ποιεῖσθαι. ὅθεν νῦν ἀρώματα ἐπιθυμιάματα